• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

VNM ETF đã mua bán gì trong tuần qua?

VNM ETF đã mua bán gì trong tuần qua?
Trong tuần 16-22/06/2018, VNM ETF đã mua ròng số lượng lớn tập trung ở các mã VIC, VNM, VCB...

Tuần qua, mã bị VNM ETF bán ra nhiều nhất là ROS khi giảm 1.24%, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5% xuống còn 3.76%, tương đương gần 7.2 triệu cp (ngày 22/06).

Bên cạnh đó, VNM ETF cũng bán ròng cp TCH, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 2.66% xuống còn 2.38%, tương đương 8.6 triệu cp tại ngày 22/06.

VNM ETF cũng đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu các cổ phiếu của BVH, VRE, KDC, STB, TCH và VCG, nhưng số lượng bán ra không nhiều chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VNM là mã được mua vào nhiều nhất với tỷ lệ 0.74%, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 8% lên 8.74%, tương đương hơn 4 triệu cp (ngày 22/06).

VIC cũng được mua ròng với tỷ lệ 0.49%, làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 8% lên 8.49%, tương đương hơn 5.7 triệu cp tại ngày 22/06.

Duy nhất SSI là không có biến động về tỷ trọng trong VNM ETF.

Tỷ trọng cổ phiếu mua/bán trong tuần 16-22/06

Tại ngày 23/06/2018, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng là 361.1 triệu USD.

Cùng lúc đó, giá trị tài sản ròng (N.A.V) dao động ở mức 16.23 USD/ccq, và giá chứng chỉ quỹ ở mức 16.32 USD/ccq.

Tại đợt review danh mục quý 2/2018 diễn ra vào ngày 16/06, MV Index Solutions (MVIS) thông báo loại 2 cổ phiếu Việt Nam là HAGHSG ra khỏi danh mục của MVIS Vietnam Index, đồng thời thêm 1 cổ phiếu nước ngoài vào rổ tính chỉ số.
* HAG và HSG bị loại ra khỏi VNM ETF

Hàn Đông

FILI
 
Top