• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Sử dụng Amibroker AFL for positional trading (amibroker code)

traders

Administrator
Tham gia ngày
29/4/17
Bài viết
226
Thích
3
Điểm
18
Website
traders.vn
#1
Sử dụng Amibroker AFL for positional trading (amibroker code)

amibroker code : Amibroker for positional trading trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, cổ phiếu

Cài đặt :

* Chép code sau ( trong khung cuối bài, code này được lấy trong thư viện Amibroker ) .
* Copy và dán vào Formular editor và lưu lại - Chương trình sẽ lưu theo mặc định :program files\Amibroker\formulas\Sử dụng Amibroker AFL for positional tradingCode :
SECTION_BEGIN("Price");
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
mH = MA(H, 20); mL = MA(L, 20);

Plot(mH ,"MA-H", IIf(mH > Ref(mH,-1), colorBlue,colorRed), styleThick);
Plot(mL ,"MA-L", IIf(mL > Ref(mL,-1), colorBlue,colorRed), styleThick);

Lx=LastValue(x=BarIndex());
pk=H>Ref(HHV(H,5),-1) AND Ref(HHV(H,5),5)<=H;
tr=L<Ref(LLV(L,5),-1) AND Ref(LLV(L,5),5)>=L;
PlotShapes(shapeSmallCircle*tr, IIf(Lx-ValueWhen(tr,x)>=5,colorBrightGreen,colorWhite),0,round(L*0.999),0);
PlotShapes(shapeSmallCircle*pk, IIf(Lx-ValueWhen(pk,x)>=5,colorOrange,colorWhite),0,round(H*1.001),0);
_SECTION_END();
 

stock

Member
Tham gia ngày
1/5/17
Bài viết
189
Thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
#2
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">stock market books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best forex books</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best day trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">intraday trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">options trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">options trading strategies</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trade books online</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">top 10 forex trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">stock market trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">commodity trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">best options trading book </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">professional trading strategies book </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">automated trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading account </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">intraday trading</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading tips</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trade </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">technical trading books </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading stocks </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading strategies </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">futures trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex trading hours </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">trading system </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex market </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trader </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">paper trading </a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">forex exchange</a>
<a href="https://tradingbookshop.com/" rel="nofollow">day trading strategies</a>
 
Top