• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
  • Welcome to forum!

Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản tăng vào tháng sáu

Lạm phát tiêu dùng của Nhật Bản tăng vào tháng sáu Lạm phát tiêu dùng lõi ở Nhật Bản tăng trong tháng thứ sáu liên tiếp vào tháng sáu. Tuy nhiên, nó cho thấy ít dấu hiệu tăng đà. Chỉ số giá tiêu dùng lõi, không bao gồm chi phí của thực phẩm tươi sống, tăng 0,4% trên năm vào tháng 6, không thay đổi so với tháng trước, theo Bộ Nội vụ và Truyền thông. CPI tăng 0,4% so với cùng kì năm ngoái. Giá thực phẩm tăng 0,8 phần trăm trong tháng sáu, tương tự như trong tháng năm, trong khi chi phí tiện ích tăng 3,5 phần trăm. Tuy nhiên, CPI, trong đó không bao gồm giá lương thực tươi sống và năng lượng, không đổi trên năm trong tháng thứ ba liên tiếp. Dữ liệu về chi tiêu hộ gia đình cho thấy chi tiêu tiêu dùng tổng thể tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng sáu, phục hồi từ mức giảm 0,1% trong tháng 5 và bỏ nhỡ mức tăng dự kiến 0,6%. Ngân hàng Nhật Bản đã điều chỉnh dự báo lạm phát cho năm tới tháng 3 năm 2018 từ 1,4% xuống còn 1,1%, trong khi cắt giảm dự báo cho năm đến tháng 3 năm 2019 từ 1,7% xuống còn 1,5%.
 
Top