1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
 2. Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn
  Dismiss Notice

KILL THE OPERATOR MACD for Amibroker (AFL)

Thảo luận trong 'Amibroker' bắt đầu bởi traders, 25/5/17.

Loading...
 1. traders

  traders Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  29/4/17
  Bài viết:
  220
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  18
  Web:
  Sử dụng code KILL THE OPERATOR MACD for Amibroker (AFL)

  Formula: kill the operator MACD.png

  -----------------------------------------------------------------
  _SECTION_BEGIN("Kill The Operator MACD");
  SetChartBkColor(ParamColor("Panel color ",colorBlack));
  r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
  r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
  r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
  Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorRed ), ParamStyle("MACD style") );
  Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorBlue ), ParamStyle("Signal style") );
  Histogram_color = IIf( ml-sl > 0, colorBlue, colorRed);
  Plot( ml-sl, "MACD Histogram", Histogram_color, styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleThick | styleNoLabel, maskHistogram ) );
  Title = EncodeColor(colorWhite)+ "Kill The Operator MACD";
  _SECTION_END();

  x = ml;
  y = sl;

  Buy=Cross(x,y);
  PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,colorBlue);
  Sell=Cross(y,x);
  PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,colorYellow);
  AlertIf( Buy, "SOUND C:\\Windows\\Media\\notify.wav", "Audio alert", 2 );
  AlertIf( Sell, "SOUND C:\\Windows\\Media\\chord.wav", "Audio alert", 2 );

  /* Trend Filters */
  TimeFrameSet(in15Minute);
  SwingTrd151 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
  MA(MA(C,2),2)+
  MA(MA(MA(C,2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
  /10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
  SwingTrd152=EMA(SwingTrd151,13);
  SwingTrd153=EMA(SwingTrd152,13);
  RMO15= EMA(SwingTrd151,34);
  Bull_Trend15=EMA(SwingTrd151,34)>0;
  Bear_Trend15=EMA(SwingTrd151,34)<0;
  TimeFrameRestore();
  Ribbon_kol15=IIf(TimeFrameExpand(Bull_Trend15,in15Minute),colorBlue, IIf(TimeFrameExpand(Bear_Trend15,in15Minute),colorRed, colorBlack));
  Plot(2, "ribbon", Ribbon_kol15, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -0.5,100);

  TimeFrameSet(10*in1Minute);
  SwingTrd101 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
  MA(MA(C,2),2)+
  MA(MA(MA(C,2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
  /10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
  SwingTrd102=
  EMA(SwingTrd101,13);
  SwingTrd103=EMA(SwingTrd102,13);
  RMO10= EMA(SwingTrd101,34);
  Bull_Trend10=EMA(SwingTrd101,34)>0;
  Bear_Trend10=EMA(SwingTrd101,34)<0;
  TimeFrameRestore();
  Ribbon_kol10=IIf(TimeFrameExpand(Bull_Trend10,10*in1Minute),colorBlue, IIf(TimeFrameExpand(Bear_Trend10,10*in1Minute),colorRed, colorBlack));
  Plot(4, "ribbon", Ribbon_kol10, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -0.5,100);


  SwingTrd1 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+
  MA(MA(C,2),2)+
  MA(MA(MA(C,2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) +
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+
  MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2))
  /10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10));
  SwingTrd2=
  EMA(SwingTrd1,13);
  SwingTrd3=
  EMA(SwingTrd2,13);
  RMO= EMA(SwingTrd1,34);
  Bull_Trend=EMA(SwingTrd1,34)>0;
  Bear_Trend=EMA(SwingTrd1,34)<0;
  Ribbon_kol=IIf(Bull_Trend,colorBlue, IIf(Bear_Trend,colorRed, colorBlack));
  Plot(6, "ribbon", Ribbon_kol, styleOwnScale|styleArea|styleNoLabel, -0.5,100);
  // End of Trend Filters
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/5/17

Chia sẻ trang này

Loading...
Đang tải...