• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
 • Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn

Tặng Ngay $50 Giới Thiệu Sàn Giao Dịch FX88

Tặng Ngay $50 Giới Thiệu Sàn Giao Dịch FX88

Làm sao để tham gia
 • Khuyến mãi Giới thiệu bạn bè (“Khuyến mãi) chỉ áp dụng với “khách hàng mới” (“Khách hàng được giới thiệu”) hiện tại không có bất kỳ mối
 • quan hệ nào với “Anzo Capital Limited” (‘’Anzo Cap”), giới hạn đối với tài khoản MT4 đầu tiên của mỗi khách hàng, và chỉ được áp dụng một lần.
 • Bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu tới Anzo Cap dưới Chương trình Giới thiệu bạn bè từ Người giới thiệu không được là Khách hàng hiện tại của Công ty.

Cơ chế hoạt động:
 • Cả Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ có thể nhận giải thưởng Giới thiệu bạn bè khi đáp ứng những yêu cầu sau:

  1. Tiền gửi của Khách hàng được giới thiệu sẽ được ghi vào tài khoản giao dịch của Khách hàng được giới thiệu.

  2. Tiền ký quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu phải bằng hoặc lớn hơn 500 USD.

  Lưu ý: Phần thưởng này dựa vào số tiền kỹ quỹ ban đầu của Khách hàng được giới thiệu là 500 USD và không được áp dụng với những phần tiền gửi sau đó của Khách hàng được giới thiệu.

  3. Khách hàng được giới thiệu hoàn thành ít nhất 5 giao dịch với tổng khối lượng ít nhất 5 lot tiêu chuẩn trên MT4 đầu tiên của Khách hàng được giới thiệu trong vòng 90 ngày.
 • Đối với giao dịch trên Chỉ số, Vàng và Dầu, 1 lot được giao dịch tính là 0.1 lot đê hoàn thành yêu cầu khối lượng tiền thưởng.
 • Chỉ các giao dịch dưới tài khoản Cao Cấp và Tiêu Chuẩn được tính vào yêu cầu khối lượng.
 • Tổng tiền thưởng chương trình Giới thiệu bạn bè sẽ được tính dựa vào bảng giải thưởng dưới đây.

Để bạn hiểu rõ thêm về thông tin giải thưởng tham khảo link sau: https://fx88.vn/vi/vnrefer-a-friend
Bạn có thể tham khảo thêm:
>> Sàn Forex Uy Tín: https://fx88.vn/vi/nghien-cuu-va-cong-cu/san-forex-nao-uy-tin-nhat-hien-nay
>> Sách Forex 100 Mới Nhất: https://www.linkedin.com/pulse/sách-forex-100-forex-vietnam
 
Top