• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.
  • Welcome to the international stock forum - forex forum ! Chào mừng đến với diễn đàn quốc tế chứng khoán - forex ! www.Traders.vn

TÌM NGƯỜI HỢP TÁC KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Cần người hợp tác để kinh doanh dự án thương mại điện tử. Dự án là một lĩnh vực khá mới mẻ, chưa có ở Việt Nam. Chúng tôi đang thiếu người vận hành, kinh doanh, và muốn kêu gọi những người có khả năng để hợp tác và khai thác dự án này.


Chúng tôi cần hợp tác với các bạn có các yếu tố sau:

- Có tố chất và đam mê kinh doanh thương mại điện tử

- Tự làm việc và quản lý công việc của mình

- Muốn đương đầu thử thách trong ngành nghề mới lạĐĂNG KÝ QUA ZALO (0901.444.209)NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:


Họ tên: ......

Email: .......

Điện thoại: .......

Tên Dự án: ........
 
Top