• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

traders

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
29/4/17
Bài viết
224
Thích
3
Điểm
18
Website
traders.vn
#1

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp


CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH):
Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8,5% (01 cổ phiếu nhận 850 đồng). Thời gian thanh toán 6/8/2018.

Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3,6% (01 cổ phiếu nhận 360 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2018.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Ngày 11/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 35% và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 5/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/8/2018.

CTCP Xây dựng điện Vneco 3 (VE3): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2018.

CTCP Cảng Quảng Ninh (QUANGNINHPORT - CQN - Upcom): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/7/2018.

CTCP Môi trường đô thị Nha Trang (NUE – Upcom): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,94% (01 cổ phiếu nhận 794 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.

CTCP Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội (HFS): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2018.

CTCP Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRS-Upcom): Ngày 4/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 18/7/2018.

CTCP VLXD Bến Tre (VXB): Ngày 4/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.


CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (DSV – Upcom): Ngay 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2018.

CTCP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (MTV – Upcom): Ngày 4/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2018.
 
Top