• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

sử dụng stochastics with buy sell (amibroker code)

  1. traders

    Sử dụng Stochastics with Buy Sell (amibroker code)

    Mô tả : Sử dụng chỉ báo với các tín hiệu mua bán được đánh dấu bằng mũi tên trên đó - Mua khi chỉ báo Stochastics (14,3,3) vượt từ dưới đường 20 lên trên - Bán khi chỉ báo Stochastics (14,3,3) từ bên trên đường 80 xuống dưới Hướng dẫn : - Coppy đoạn code bên...
Top