• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

harami

  1. traders

    Mẫu 9 : Harami

    Mẫu Harami - Người có mang Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều, nó bao gồm 2 nến cơ bản: Nến lớn: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 1) Nến nhỏ: là nến tăng hoặc giảm (ngày thứ 2) Mẫu Harami được xem hoặc là tăng giá hoặc là giảm giá theo những tiêu...
Top