• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

eth

  1. M

    Xin ý kiến về ETH

    So với bitcoin thì ethereum có vẻ ổn định hơn các bác nhỉ, mặc dù thị trường ảm đạm nhưng cảm thấy ôm đồng này rất là sướng. Các bác có nhận định gì về ETH sắp tới không?
Top