• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Tìm hiểu thêm.

Recent Content by masterqdung

  1. M

    Mua vàng tích lũy dài hạn

    Chào các Anh Chị Em Mình hiện thừa khoảng 400 tr vnd. Muốn tích lũy vàng. Cho hỏi thời điểm hiện tại có nên mua tích lũy không? Mua thì mua vàng thẻ hay vàng nhẫn tròn ? Thương hiệu SJC hay các thương hiệu khác ? Vì mình thấy thương hiệu SJC thường cao giá hơn, theo mình được biết thì chất...
Top